500x500

Pokój w Budziszynie

30 stycznia 1018 r.

Dokładnie 999 lat temu zawarto pokój w Budziszynie.

500x500

Śmierć Brzetysława I

10 stycznia 1055 r.

Dokładnie 962 lata temu zmarł Brzetysław I.

500x500

Koronacja Mieszka II Lamberta

25 grudnia 1025 r.

Dokładnie 991 lat temu koronowany został Mieszko II Lambert.