500x500

Pokój w Budziszynie

30 stycznia 1018 r.

Dokładnie 999 lat temu zawarto pokój w Budziszynie.

500x500

Śmierć Brzetysława I - kalendarium historyczne

10 stycznia 1055 r.

Dokładnie 962 lata temu zmarł Brzetysław I.

500x500

Koronacja Mieszka II Lamberta

25 grudnia 1025 r.

Dokładnie 991 lat temu koronowany został Mieszko II Lambert.