Studia nad dawną Polską tom 4

Studia nad dawną Polską  [tom 4]

redakcja: Michał Bogacki, Tomasz Sawicki

publikacja bezpłatna

POBIERZ PLIK ► Studia_nad_dawną_Polską [plik PDF 12 MB]

148 s. - publikacja elektroniczna [PDF]
ISBN 978–83–61391–03–6
Gniezno 2015

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie już od 2008 roku zaprasza do współpracy wybitnych naukowców zajmujących się badaniem dziejów Polski, od najdawniejszych czasów aż po okres nowożytny. Badacze ci reprezentują różnorodne dziedziny nauk historycznych, biologicznych i przyrodniczych. Efektem tej współpracy było powstanie w latach 2008–2013 kolejnych trzech tomów „Studiów nad dawną Polską” zawierających łącznie kilkadziesiąt artykułów przedstawiających wyniki najnowszych badań nad dziejami Polski, w tym najbardziej aktualne poglądy i interpretacje naukowe. Większość autorów przedstawiła swój dorobek wcześniej – podczas prelekcji, które odbyły się w siedzibie naszego Muzeum.

Najnowszy, 4 tom „Studiów nad dawną Polską” zawiera kolejne cenne pod względem poznawczym opracowania, dotyczące m.in. czasów poprzedzających nastanie wczesnego średniowiecza, tj. okresu wędrówek ludów w Wielkopolsce, następnie archeologii samego okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz arcyciekawe omówienia tematów historycznych, w tym sfragistycznych i heraldycznych, związanych z rozwiniętym średniowieczem. 

Prezentowane w niniejszym tomie artykuły już tradycyjnie stanowią zwartą publikację o wysokich walorach edukacyjnych, napisaną w możliwie przystępny dla przeciętnego odbiorcy sposób. Godny podkreślenia jest fakt, że nie oznacza to utraty wartości naukowych poszczególnych opracowań. 

Zamów publikację książkową:

t: 61 426 46 41 w. 208 | e: sklep@muzeumgniezno.pl

#