Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych

15,00 zł

____________________________

Praca pod redakcją Michała Kary wydawana przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, przedstawiająca wyniki analiz archeologiczno-przyrodniczych, materiałów wczesnośredniowiecznych pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych w Gnieźnie na terenie Góry Lecha. Pozycja zawiera wyniki analiz interdyscyplinarnych, w zakresie badań nad gospodarką i użytkowaniem zwierząt – archeozoologia, gospodarką rolniczą oraz środowiskiem roślinnym odkrytym na Wzgórzu Lecha.

____________________________

Ilość stron: 266

Wymiar: B5

Okładka: miękka

ISBN: 978-83-61391-52-4

____________________________

redakcja: Michał Kara

sekretarz tomu: Łukasz Kaczmarek

____________________________

Spis treści

s. 7-14 Michał Kara Słowo wstępne

s. 15-24 Michał Kara Introduction

Gniezno – Góra Lecha (stanowiska 14 i 15)

s. 25-46 Tomasz Janiak Stanowiska 14 i 15 w Gnieźnie w świetle nowszych badań archeologicznych (zagadnienia wstępne)

s. 47-50 Tomasz Goslar Wyniki analiz radiowęglowych próbek archeologicznych ze stanowisk 14 i 15 w Gnieźnie

s. 51-77 Andrzej Sikorski Złote elementy stroju z grobów odkrytych w katedrze gnieźnieńskiej

s. 77-120 Wojciech Bartz Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna zapraw z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Gnieźnie

s. 121-131 Joanna Koszałka Makroskopowe znaleziska roślinne z Góry Lecha w Gnieźnie, stanowiska 14 i 15

Gniezno – wyspa na jeziorze Świętym (stanowisko 22)

s. 131-146 Tomasz Sawicki Stanowisko 22 w Gnieźnie w świetle badań archeologicznych (zagadnienia wstępne)

s. 147-152 Tomasz Goslar Wyniki analiz radiowęglowych próbek archeologicznych ze stanowiska 22 w Gnieźnie

s. 153-252 Daniel Makowiecki Wyniki badań archeozoologicznych szczątków kostnych z wykopalisk w Gnieźnie, stanowisko 22

s. 253 Joanna Koszałka Materiał roślinny z wczesnośredniowiecznej osady na wyspie Jeziora Świętego w Gnieźnie, stanowisko 22

____________________________

Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210| e: sklep@muzeumgniezno.pl
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia TUTAJ

 

 

 

 

 

#