Ratujemy grób Kazimierza Wachowskiego

Szanowni Państwo!

Grób Kazimierza Wachowskiego, polskiego historyka, członka Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i nauczyciela gimnazjalnego, znajdujący się na jednym z warszawskich cmentarzy, popadł w zapomnienie i stopniowo ulega zniszczeniu.

Przez dziesiątki lat miejsce pochówku nie było opłacane, co doprowadziło do zadłużenia sięgającego kilku tysięcy złotych.

W obliczu takiej sytuacji należy jak najszybciej podjąć działania w obronie doczesnych szczątków zmarłego w okresie okupacji badacza Słowiańszczyzny oraz stosunków polsko-skandynawskich.

Pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby ocalić od zapomnienia miejsce ostatniego spoczynku naukowca i nauczyciela!

Wszystkich, którym los grobu Kazimierza Wachowskiego nie jest obojętny, zachęcamy do kontaktu z nami, współpracy oraz finansowego wsparcia akcji.


Kazimierz Wachowski – jeden z najwybitniejszych badaczy wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej, w tym jej kontaktów ze Skandynawią.

Przez dziesiątki lat miejsce jego pochówku nie było opłacane, co doprowadziło do zadłużenia sięgającego kilku tysięcy złotych. Jego grób popadł w zapomnienie i stopniowo ulega zniszczeniu.

By spłacić zadłużenie potrzeba 547 symbolicznych zniczy. Wystarczy, że JA, TY oraz NASI ZNAJOMI przeznaczą na ten cel jedynie 5 złotych. Ocalmy od zapomnienia miejsce ostatniego spoczynku polskiego historyka, członka Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i nauczyciela gimnazjalnego!

Fundacja na rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego „Patrimonium Europae”
Numer rachunku: 38 1540 1027 2102 7501 9194 0001
z dopiskiem: grób Kazimierza Wachowskiego.

#pomoc #KazimierzWachowski #grób #Skandynawia