Pomnik wspomnień

wystawa czasowa | czas trwania: 12 października 2014 r. - 12 grudnia 2015 r. 

Wystawę, którą tworzyły fotografie pochodzące z prywatnych archiwów mieszkańców Gniezna, łączyło jedno wspólne miejsce: teren wokół jeziora Jelonek obejmujący swym zasięgiem dawny Park Piastowski, w granicach którego dziś znajduje się „Pomnik”, czyli Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego.

Wystawa miała na celu zintegrowanie wszystkich tych, dla których ta część miasta była i jest ważna. Wystawa powstała na postawie fotografii pochodzących ze zbiorów prywatnych.

Szczególne podziękowania składamy wymienionym poniżej osobom:

Andrzej Andrzejewski, Maria Bąkowska, Dariusz Berg, Tomasz Ciesielski, Wojciech Ciesielski, Przemysław Degórski, Leszek Kabaciński, Ryszard Kowalski, Leszek Kubacki , Anna Lubczyńska, Renata Muszyńska, Urszula Piątyszek, Wojciech Swendrowski, Elżbieta Świerczyńska, Tomasz Tomkowiak, Elżbieta Urbaniak. Do powstania wystawy przyczynili się: Gnieźnieński Fyrtel, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie oraz Fotostube.
 

Wystawa wpisywała się w program II Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki, którego organizatorem była Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

 

 

 

 

#