Projekt badawczy

Nazwa projektu: Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych 

Koordynator projektu: Łukasz Kaczmarek

Czas realizacji projektu: 2012 r.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem projektu było przeprowadzenie i zaprezentowanie wyników analiz specjalistycznych takich jak: analizy archeozoologiczne, fizyko-chemiczne, paleobotaniczne, tekstylne oraz badania 14C AMS materiałów źródłowych pochodzących z wczesnośredniowiecznego gnieźnieńskiego zespołu osadniczego. Wszystkie prace analityczne wykonane zostały przez specjalistów różnych dziedzin nauk w dużym stopniu współpracujących z archeologami. Wyniki wraz z omówieniem tychże analiz zebrane zostały w publikacji wydanej przez Muzeum w 2012 r. pt. „Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego”. Prace prowadzone w ramach programu poszerzyły wiedzę na temat różnych aspektów życia codziennego mieszkańców ówczesnego Gniezna.

Analizę archeozoologiczną kości zwierzęcych przeprowadził prof. dr hab. Daniel Makowiecki z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, analizy fizyko-chemiczne zapraw wapiennych przeprowadził dr Wojciech Bartz z Uniwersytetu Wrocławskiego, analizy tekstyliów przeprowadził Andrzej Sikorski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, analizy paleobotaniczne przeprowadziła dr Joanna Koszałka z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, badania 14C AMS przeprowadził prof. dr hab. Tomasz Goslar z Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego w Poznaniu działającego przy Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

#archeologia #zooarcheologia #paleobotanika #wczesnośredniowieczne #muzeum