Z przodu Muzeum z tyłu Liceum

Nazwa projektu: "Z przodu Muzeum z tyłu Liceum"

Koordynator: Magda Robaszkiewicz

Głównym celem projektu "Z przodu Muzeum, z tyłu Liceum" była zamiana terenu trudnej koegzystencji Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie na obszar współpracy opartej na komplementarności celów. Bazą wszystkich działań podejmowanych w ramach projektu stała się odbudowa ideowej łączności konstytutywnej dla Zespołu Pomnika pierwszych władców Polski poprzez powrót do modernistycznej idei nowoczesnej reinterpretacji historii początków państwa polskiego.

Projekt angażował młode osoby i zachęcał do otwartego i krytycznego myślenia o przeszłości, wyciągania wniosków i kreatywnego wykorzystywania potencjału ukrytego w muzealnych murach. Takiemu wyzwaniu miał sprostać program warsztatów stworzony z myślą o różnych zainteresowaniach i umiejętnościach licealistów. Były wśród nich warsztaty konserwatorskie, artystyczne, historii mówionej, architektoniczne i teatralne. Nić przewodnia warsztatów, ale i całego projektu, osnuta była wokół historii "wielkich przodków", historii postawionego im „Pomnika” i tworzących go ludzi, historii „tu i teraz”. Głęboką nadzieją projektu jest sytuacja, w której młodzi ludzie staną się ambasadorami Muzeum Początków Państwa Polskiego wśród społeczności lokalnej, a w przyszłości wszędzie tam, gdzie pojawią się.

Projekt nie wyczerpał się w przepracowaniu "trudnego sąsiedztwa" Muzeum i Liceum, ale ma ambicje na nowo wpisać „Pomnik” w krajobraz miejski. W tym celu podjęta została współpraca z grupą studentów z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalności "Animacja Społeczności Lokalnej", dzięki której przepracowany został problem komunikacji muzeum – miasto poprzez konsultacje społeczne.

#muzeum #liceum #edukacja #animacja