Zaginione – Ocalone

Wystawa czasowa | czas trwania: 8 lipca 2014 - 1 lutego 2015

„Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich” to tytuł wystawy, na której zaprezentowano eksponaty archeologiczne gromadzone przez Muzeum Narodowe w Szczecinie od połowy XIX w. do lat 40. XX wieku. Wśród nich znalazły się artefakty pochodzące ze wszystkich epok pradziejów i z wczesnego średniowiecza.

Początki systematycznego tworzenia regionalnej kolekcji archeologicznej sięgają lat 20. XIX stulecia. Pierwotnie zabytki były gromadzone w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W 1912 roku zbiór został przeniesiony do nowo wybudowanego gmachu muzealnego przy Wałach Chrobrego, a po kilkunastu latach na jego bazie utworzone zostało Pommersches Landesmuseum. W latach II wojny światowej zabytki ewakuowano w głąb Niemiec. Strona niemiecka zwróciła zabytki pochodzące z terytorium współczesnej polski po negocjacjach zakończonych w 2009 r.

Wystawa poprzedzona została pokazem zorganizowanym w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Na kanwie tego pokazu powstał projekt ekspozycji czasowej poszerzonej o multimedialną prezentację umożliwiającą zapoznanie się z całą kolekcją, okolicznościami odkrycia poszczególnych zabytków ukazanych również na fotografiach i uporządkowanych w układzie chronologicznym oraz według miejsc pochodzenia. Bezpośrednio na wystawie zaprezentowana była część zbiorów, które dobrane zostały pod kątem różnorodności form i kategorii znalezisk datowanych od epoki kamienia, po wczesne średniowiecze. Można było obejrzeć zarówno skarby, jak i przedmioty z wyposażenia pochówków, a także inne znaleziska odkryte w rozmaitych okolicznościach.
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2012.

 

#