Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich

fot. MPPPG

„Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich”

cena: 79,90 zł

Bogaty w ilustracje i zdjęcia katalog zabytków tzw. wikińskich z Polski oraz zbiór artykułów najwybitniejszych polskich badaczy tego zagadnienia.

____________________________

Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210 | e: sklep@muzeumgniezno.pl
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia TUTAJ

____________________________

Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich
seria: Collectio Cathalogorum Gnesnensium, t. 1

Redakcja naukowa: Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Łukasz Kaczmarek
Redaktorzy serii: Michał Bogacki, Łukasz Kaczmarek
Redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak

ISBN: 978–83–61391–22–7 (MPPPG)
wydawca: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

ISBN: 978–83–62586–93–6 (Triglav)
współwydawca: Wydawnictwo „Triglav”, Szczecin

Gniezno–Szczecin 2019

format: 205×290 mm
stron: 400
​oprawa: miękka

Zobacz fragment [plik PDF]


Spis treści:

Wprowadzenie
Michał Bogacki, Łukasz Kaczmarek, Wstęp do serii / 7
Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Łukasz Kaczmarek, Słowo wstępu do tomu / 11
Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Wystawa „Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich” / 19

Artykuły:

Jerzy Sikora, Skandynawowie a ziemie polskie w badaniach archeologicznych / 31
Remigiusz Gogosz, Kilka uwag nad metodyką badań z punktu widzenia historyka / 73
Grzegorz Kiarszys, Gdy archeolog pyta o etnos… / 83
Dariusz Andrzej Sikorski, Obecność Skandynawów w Polsce w okresie wczesnopiastowskim w świetle źródeł pisanych / 99
Jakub Morawiec, Obraz Słowian w średniowiecznej literaturze skandynawskiej / 113
Przemysław Urbańczyk, Archeologiczne świadectwa obecności „Skandynawów” w państwie Bolesława Chrobrego / 127
Marek Franciszek Jagodziński, Truso — jak bardzo skandynawskie? / 145
Leszek Gardeła, Czy w Polsce są groby wikingów? Skandynawskie praktyki pogrzebowe na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu / 155
Paweł Kucypera, Broń „wikingów” w Polsce / 265
Katalog zabytków / 279
Bibliografia / 375

 

#CCG #Wikingowie #katalog