Czekamy na Twoje zakupy.

Kafel z wyobrażeniem Dzieciątka Jezus, Gniezno, XV w.

 


Opis
Kafel z wyobrażeniem Dzieciątka Jezus, stanowiącego alegorię Wcielenia. Powierzchnia kafla jest nieszkliwiona o barwie ceglastej. Odkryty w roku 1994 w trakcie badań prowadzonych na linii brzegowej dawnego Jeziora Świętego.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
XV w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 16,1 cm; długość: 15,9 cm; szerokość: 14,0 cm.

Numer inwentarzowy
1994:3/22

licencja otwarta