500x500

”Borka i Sambor” - już w sprzedaży!

KOMIKS

Komiks Karola Kalinowskiego znanego także jako KaeReL!

500x500

Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - tom II

TOM II

Już po raz drugi opowiadamy o naszej działalności naukowej i nie tylko!

500x500

Gniezno Mater Ecclesiarum Poloniae

KATALOG WYSTAWY

Obszerna publikacja o gnieźnieńskich kościołach.

500x500

Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - tom I

ROCZNIK MPPPG

Działalność Muzeum - poznaj ją!

500x500

Chrzest - św. Wojciech - Polska

KATALOG WYSTAWY

Katalog wystawy jubileuszowej - nakład wyczerpany. Dostępna wersja elektroniczna!

500x500

Kafle gotyckie i renesansowe na ziemiach polskich

KAFLE

O kaflach budzących duże zainteresowanie.

500x500

Studia nad dawną Polską tom 1

TOM 1

Pierwszy tom "Studiów nad dawną Polską".

500x500

Studia nad dawną Polską tom 2

TOM 2

Materiały z wykładów o dawnej w Polsce.