Piastów malowane dzieje

Zdjęcie zrobione podczas Nocy Muzeów 2016. Fot. MPPP w Gnieźnie

Galeria XIX-wiecznego malarstwa o tematyce ilustrującej legendarne oraz historycznie potwierdzone wydarzenia związane z początkami państwa polskiego i pierwszą polską dynastią książęco-królewską z rodu piastowskiego, panującą w X-XIV w.

Dla właściwego zrozumienia prezentowanej kolekcji obrazów polskich malarzy działających w XIX w. musimy uwolnić się od naszego krytycznego podejścia i spróbować zrozumieć, na jakiej podstawie tworzyli oni swoje wyobrażenie przeszłości i w jakim celu wizję tę przekazywali. W XIX stuleciu w Polsce pod rozbiorami przeszłość stała się wartością ogólnonarodową, służącą nadziei na lepszą przyszłość i odzyskanie niepodległości. Do zobrazowania tej potrzeby doskonale nadawały się wydarzenia odnoszące do legendarnego okresu oraz z „epoki” Piastów. Według tej malowanej historii rządy Piastów były pasmem zwycięstw, sukcesów politycznych i pomyślności kraju.

Początki polskiego państwa, czas ustalania się jego granic, ustroju i religii, zwycięstw i klęsk w walkach z sąsiadami, znaczących osiągnięć w dziedzinie kultury - związane zostały nierozerwalnie z dynastią, którą od imienia jej legendarnego założyciela Piasta nazwano piastowską. W ciągu czterech stuleci rządzone przez nich państwo przeżywało okresy wielkiego rozkwitu. Panowanie Piastów, chwalebnie rozpoczęte jeszcze w wieku X za księcia Mieszka I, a zakończone w 1370 r. przez króla Kazimierza Wielkiego zapisało się w pamięci pokoleń jako czas władców sprawiedliwych, mądrych i dzielnych.

Dzięki rozwojowi historiografii, szczególnie ostatnich stu lat, wiedza o początkach państwa polskiego jest już bardzo rozległa. Pomimo to pozostaje ciągle wiele spraw niejasnych, źródła pisane są bowiem bardzo skąpe i wymagają oddzielenia legend od faktów historycznych. Sztuka pomaga ożywić nasze myślenie o historii, nadając mu wymiar emocjonalny. Prezentowane obrazy - wśród nich dzieła autorstwa znanych i cenionych malarzy - są wizjami wzniosłych dziejów Polski pod rządami Piastów. Ukazują zarazem stan świadomości historycznej artystów polskich całego XIX stulecia.


Prezentowane obrazy:

Aleksander Lesser (1814-1884), Wydobycie zwłok Wandy z Wisły (Śmierć Wandy), po 1862 r.; wł. Muzeum Narodowe w Warszawie, depozyt w MPPP w Gnieźnie

Witold Pruszkowski (1846-1896), Piast (Ofiarowanie korony Piastowi), ok. 1872-1875 r.; wł. Muzeum Narodowe w Warszawie, depozyt w MPPP w Gnieźnie

Paulin Gardzielewski (1866-1909), Aniołowie u Piasta, przełom XIX i XX w. (po 1896 r.); wł. Muzeum Narodowe w Poznaniu, depozyt w MPPP w Gnieźnie

Józef Peszka (1767-1831), Mieczysław I [Mieszko I] odzyskuje wzrok podczas świętego obrzędu postrzyżyn, około 1810 r., wł. Muzeum Narodowe w Warszawie, depozyt w MPPP w Gnieźnie

Józef Peszka (1767-1831), Bolesław Chrobry wytycza granice przy zbiegu [rzek] Sali i Elby, około 1810 r.; wł. Muzeum Narodowe w Warszawie, depozyt w MPPP w Gnieźnie

Jan Matejko (1838-1893), Koronacja pierwszego króla R.P. 1001, z cyklu „Dzieje Cywilizacji w Polsce”, 1889 r. (kopia); wł. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Ignacy Gierdziejewski (1826-1860), Chrzest pierwszego Nałęcza, około połowy XIX w.; wł. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wojciech Gerson (1831-1901), Śmierć Przemysława (Zabójstwo Przemysła II w Rogoźnie), 1888 r. (kopia); wł. Muzeum Narodowe w Poznaniu, depozyt w MPPP w Gnieźnie

Wojciech Gerson (1831-1901), Wiano królewny (Powrót jeńców polskich z niewoli litewskiej), 1894 r.; wł. Muzeum Narodowe w Warszawie, depozyt w MPPP w Gnieźnie

#muzeum #wystawy #gniezno