Zakup wyposażenia wystawienniczego


28 kwietnia 2017 r. podpisaliśmy umowę dotyczącą dofinansowania zadania: „Zakup uniwersalnego wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” w ramach programu Infrastruktura kultury – ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowanie na kwotę netto 70.000 zł pozwoli na zakup zestawu modułowych ścian ekspozycyjnych do sal wystaw czasowych. Planujemy nabycie funkcjonalnych i łatwych w montażu modułowych ścian ekspozycyjnych wielokrotnego użytku.

Doposażenie zasobów Muzeum w tym zakresie to wyjście naprzeciw potrzebie optymalizacji kosztów montażu i aranżacji wystaw oraz usprawnienia ich produkcji, wynikające z konieczności uzupełnienia brakującego lub zużytego wyposażenia ekspozycyjnego. Nowe wyposażenie ułatwi znacząco montaż i demontaż wystaw czasowych, pozwoli na większą swobodę realizacyjną w zakresie aranżacji.

Realizacja zadania wpłynie korzystnie na dalszy wzrost liczby organizowanych wystaw, poprawi też bezpieczeństwo eksponatów oraz zapewni najwłaściwszą formę ich prezentacji. Nowe modułowe ściany ekspozycyjne pozwolą na podniesie jakości wystaw w MPPP w Gnieźnie.

Realizacja zadania planowana jest na IV kwartał 2017 r.
 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

#