Anna Lubczyńska

fot. Tori Ferenc

Anna Lubczyńska
Edukator muzealny | Adiunkt
Dział Obsługi Wystaw i Edukacji | Pracownia edukacyjna

e: anna.lubczynska@muzuemgniezno.pl
t: 61 426 46 41 w. 221

W ramach funkcjonowania Pracowni edukacyjnej prowadzi lekcje muzealne oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tworzy oraz współtworzy scenariusze i koncepcje rozmaitych wydarzeń oraz projektów edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat wczesnego średniowiecza, historii i kultury Gniezna oraz regionu.
 

W 2006 r. ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Kulturoznawstwo), później studia podyplomowe w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium (Pedagogika) oraz Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu (Menedżer kultury). Pracownia prężnie się rozwija tworząc i realizując bogatą muzealną ofertę edukacyjną. Fakt ten przyczynia się do promocji Muzeum jako nowoczesnej i otwartej na widza instytucji kultury. Pracuje w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie od 2008. Od początku związana z Pracownią edukacyjną.

#AnnaLubczyńska #adiunkt #edukacja