Marta Karalus-Kuszczak

fot. Tori Ferenc

Marta Karalus-Kuszczak
Edukator muzealny | Adiunkt
Dział Obsługi Wystaw i Edukacji | Pracownia edukacyjna

e: marta.karalus-kuszczak@muzeumgniezno.pl
t: 61 426 46 41 w. 221

Prowadzi zajęcia muzealne dla grup szkolnych wszystkich etapów edukacyjnych oraz dla uczestników indywidulanych. Organizuje i współorganizuję wystawy czasowe, koordynuje i prowadzi muzealne wydarzenia cykliczne i stałe popularyzujące wiedzę na temat wczesnego średniowiecza oraz historii Gniezna i regionu.

W 2004 roku ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Historycznym kierunek Historii Sztuki na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu pracą magisterską nt „Pałac i park w Dobrzycy za czasów gen. Augustyna Gorzeńskiego. Próba rekonstrukcji”. W roku 2008 ukończyła studia podyplomowe z muzealnictwa na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. W latach 2004 – 2009 była zatrudniona w Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy.

Od 2010 roku zatrudniona w MPPP w Gnieźnie niezmiennie w Pracowni edukacyjnej. Pracownia prężnie się rozwija tworząc i realizując bogatą muzealną ofertę edukacyjną. Fakt ten przyczynia się do promocji Muzeum jako nowoczesnej i otwartej na widza instytucji kultury.
Zainteresowania badawcze związane z szeroko pojętą edukacją kulturową w tym oczywiście muzealną, z wykorzystaniem różnorodnych metod z pogranicza m.in. sztuki i praktyki artystycznej w pracy z widzem/odbiorcą, które wspierają i rozszerzają zakres edukacji formalnej.

Wybrana bibliografia:

Artykuły:

  • Dekoracja salonu ze sztukateriami w pałacu w Dobrzycy, Notatki Dobrzyckie nr 5/2006.
  • Edukacja w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Doświadczenia w pracy z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych [w:] Powtórka przed…X spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 26-27 września oraz 28-29 września 2016, Poznań 2016.

 

 

#MartaKaralusKuszczak #edukacja #adiunkt