Jakub Magrian

fot. Tori Ferenc

Jakub Magrian
Adiunkt
Dział naukowy | Pracownia historyczna

e: jakub.magrian@muzeumgniezno.pl
t: 61 426 46 41, w. 212

Zabezpiecza, kataloguje, opracowuje i udostępnia dla celów badawczych, ekspozycyjnych i publikacyjnych materiał zabytkowy z dziedziny historii. Sprawuje nadzór nad magazynem zbiorów historycznych MPPP w Gnieźnie. Współpracuje przy tworzeniu wystaw muzealnych.

W 2004 r. ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Historia) oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej i Menedżerskiej „Milenium” w Gnieźnie - kierunek Pedagogika Specjalna Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Oligofrenopedagogika. W latach 2007-2008 był zatrudniony w Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie jako nauczyciel historii.

Od 2009 r. pracuje w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, początkowo jako asystent muzealny w Dziale archeologii, od 2015 jako adiunkt w Dziale naukowym. Prowadził badania źródłowe w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie dotyczące przekształceń w zagospodarowaniu gnieźnieńskiej Góry Lecha, stanu katedry i kościoła Św. Jerzego w wiekach XVII-XVIII i wcześniejszych. Zainteresowania badawcze: historia średniowiecza, szczególnie państwa pierwszych Piastów i okresu rozbicia dzielnicowego, historia kultury średniowieczna, historia Polski XVI-XVII w.


Wybrana bibliografia:

Artykuły:

  • Od Włóczni św. Maurycego do listu Benedykta XVI. Stolica Prymasów, Gniezno, [w:] Sztuka.pl – Gazeta Antykwaryczna, nr 5-6/2010.
  • Gotyckie kafle piecowe w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie [w:] Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, (red.) Jolanta Goszczyńska, Tom VI/2015.
  • Skarby gnieźnieńskich muzeów i Szlakiem pomników Gniezna i okolic (słowo wstępne i teksty dotyczące poszczególnych obiektów na obu trasach) [w:] 13 sposobów na Gniezno i okolice. Przewodnik tematyczny dla turystów, red. prof. Armin Mikos von Rohrscheidt, Gniezno 2016, s. 69-70.

 

#JakubMagrian #adiunkt #historia