Oferty sprzedaży

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży okularów 3D

 

Gniezno 9.07.2019 r.

Ogłoszenie o sprzedaży

Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno ogłasza postępowanie na sprzedaż okularów 3D w trybie składania ofert na e-mail.

  1. Cena sprzedawanego składnika majątkowego wynosi: 2 PLN brutto za parę.
  2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty na adres e-mail:
    krzysztof.satory@muzeumgniezno.plOferty należy składać do dnia 12 lipca 2019 r.
  3. Z osobą która zaoferuje najwyższą cenę zakupu zostanie zawarta umowa sprzedaży oraz wystawiona zostanie faktura.
  4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia w kasie głównej Muzeum (gotówka).
  5. Szczegółowych informacji w sprawach formalnych udziela Pan Krzysztof Satory, St. referent ds. technicznych  tel. 61-426-46-41 w. 200, e-mail: krzysztof.satory@muzeumgniezno.pl