Lekcje wyjazdowe - oferta dla przedszkoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Miniaturowe naczynka z gliny (zabawki), ze zbiorów MPPP w Gnieźnie 
 

WARSZTATY WYJAZDOWE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
w wieku 4-6 lat

CZYM BAWIŁY SIĘ DZIECI BARDZO DAWNO TEMU? 
 

Czy maluchy mogą uczyć się historii? Oczywiście, że tak! Warsztaty zatytułowane Czym bawiły się dzieci bardzo dawno temu? to szczególna propozycja dla przedszkolaków przygotowana przez Pracownię edukacyjną naszego Muzeum.

Warsztaty inicjują edukację historyczną związaną z początkami państwa polskiego w temacie dzieciom najbliższym, czyli zabaw i zabawek. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedzą się, czym bawili się ich rówieśnicy 1000 lat temu, poprzez bezpośredni kontakt z replikami zabawek wczesnośredniowiecznych. W trakcie warsztatu wykonają zabawkę z gliny, czyli materiału dawniej bardzo popularnego, dziś prawie zapomnianego.

Warsztaty zostały opracowane zgodnie z wymogami podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej). początkami państwa polskiego w temacie dzieciom najbliższym, czyli zabaw i zabawek. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedzą się, czym bawili się ich rówieśnicy 1000 lat temu, poprzez bezpośredni kontakt z replikami zabawek wczesnośredniowiecznych. W trakcie warsztatu wykonają zabawkę z gliny, czyli materiału dawniej bardzo popularnego, dziś prawie zapomnianego.
 

► Pobierz scenariusz zajęć [plik PDF]


Warsztaty odbywają się w poniedziałki w placówkach przedszkolnych na terenie Gniezna.

Obowiązują zapisy, przynajmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem.
Koszt pojedynczych warsztatów to 200 zł od grupy (nie więcej niż 25 dzieci w grupie).
Wszystkie materiały zapewnia Muzeum.


Informacje i zgłoszenia warsztatów:
t:
61 426 46 41 wew. 210 lub rezerwacje@muzeumgniezno.pl


► Pobierz plakat informacyjny [plik JPG]