Lekcje wyjazdowe - Skąd wiemy o przeszłości?

 

LEKCJE WYJAZDOWE
DLA KLAS IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
SKĄD WIEMY O PRZESZŁOŚCI?

 

Blok tematyczny pt. Skąd wiemy o przeszłości? jest propozycją przygotowaną przez pracowników naszego Muzeum. Celem działania jest przybliżenie ogólnych zagadnień związanych z poznawaniem przeszłości oraz wzbudzenie zainteresowania minionymi czasami i szacunku dla dokonań naszych przodków.

Wszystkie trzy lekcje zostały opracowane zgodnie z wymogami podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2012 r. poz. 977). Były one również konsultowane z metodykami współpracującymi z ODN w Poznaniu oraz nauczycielami historii ze szkół podstawowych.


TEMATY:

1. Skąd się bierze historia? (prowadzenie: Anna Lubczyńska)
zagadnienia: rodzaje źródeł, prawda historyczna - legenda, interpretacja źródeł


2. Archeolog - badacz przeszłości (prowadzenie: Łukasz Kaczmarek)
zagadnienia: praca archeologa, wykopaliska, datowanie, zbiory archeologiczne MPPP w Gnieźnie

3. Po co do muzeum? (prowadzenie: Marta Karalus-Kuszczak)
zagadnienia: zbieranie, zabytek, wystawa, rodzaje muzeów, kolekcja MPPP w Gnieźnie

POBIERZ SCENARIUSZE LEKCJI WYJAZDOWYCH TUTAJ

DODATKOWE INFORMACJE:

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w szkołach, podczas normalnych lekcji szkolnych. Są one tak przemyślane, aby mogły być przeprowadzone w ramach realizowanego programu nauczania.

Koszt pojedynczej lekcji wynosi 100 zł od klasy szkolnej. Zgłoszenia przyjmowane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Oferta dotyczy szkół na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Zgłoszenia spoza powiatu będą rozpatrywane indywidualnie po doliczeniu kosztów dojazdu pracowników Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Szczegółowych informacji na temat lekcji udziela Marta Karalus-Kuszczak (Pracownia edukacyjna)
t: 61 426 46 41 w. 241 | e: marta.karalus-kuszczak@muzeumgniezno.pl

POBIERZ SCENARIUSZE LEKCJI WYJAZDOWYCH TUTAJ