500x500

Jak powstało państwo polskie?

Lekcja muzealna

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

500x500

Jak żyli ludzie 1000 lat temu?

Lekcja muzealna

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

500x500

Średniowieczne Gniezno

Lekcja muzealna

Klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

500x500

Drzwi Gnieźnieńskie

Lekcja muzealna

Klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne

500x500

Piastów malowane dzieje

Lekcja muzealna

Szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

500x500

Od grodu do współczesnego miasta

Lekcja muzealna

Klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

500x500

Życie codzienne gnieźnian w XIX i na początku XX wieku

Lekcja muzealna

Klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

500x500

Od przedmiotu do historii, czyli po co są muzea?

Lekcja muzealna

Przedzkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne