Romańska architektura sakralna (X-XIII w.). Fotografie Jerzego Andrzejewskiego

Wąchock. Opactwo cystersów pw. Najświętszej Marii Panny i św. Floriana, lata 30. XIII w. Przeźrocza arkadowe kapitularza. Fot. Jerzy Andrzejewski

"Romańska architektura sakralna (X-XIII w.). Fotografie Jerzego Andrzejewskiego" to wystawa, na której prezentujemy 80 fotografii ukazujących zabytki architektury romańskiej z Polski, Francji i Niemiec. Skupiamy się na pokazaniu budowli sakralnych - kościołów i klasztorów: ich sylwetek, wnętrz, wystroju, detali. 

To wybór z bogatego dorobku Jerzego Andrzejewskiego, zawodowego fotografa, którego specjalnością są zdjęcia architektury średniowiecznej. Wykonuje je często w ramach projektów naukowych, łącząc pracę z niemałą pasją. W obiektywie Jerzego  Andrzejewskiego znalazły się setki obiektów dziedzictwa kulturowego - zarówno polskich, jak i zachodnioeuropejskich.

Fotograficzne zapisy spotkań z zabytkowymi budowlami romańskimi, czy może lepiej powiedzieć: z ich pozostałościami (zwłaszcza z różnych zakątków Polski), pozwalają docenić zarówno walor techniczny zdjęć (wykonanych w danym otoczeniu, przy zastanym świetle, nierzadko bez użycia statywu), jak i sam urok miejsc.

Murowana architektura dotarła na nasze ziemie wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, z budownictwem sakralnym jest więc złączona nierozerwalnie. Prezentujemy fotografie w wyborze, który dodatkowo, mamy nadzieję, ukaże różnorodność i piękno sztuki romańskiej, posądzanej głównie o surowość i oszczędność formy. Zdjęcia Jerzego Andrzejewskiego dla uważnego odbiorcy mogą być dobrym pretekstem do zmiany tej opinii. 

Pokaz fotografii uzupełniają romańskie detale architektoniczne z kolekcji naszego Muzeum.

O autorze zdjęć: Jerzy Andrzejewski - ur. w 1948 r., gnieźnianin, dypl. technik fotograf. Fotografią zajmuje się zawodowo od 1968 r. Współpracuje z MPPP w Gnieźnie i Archidiecezją Gnieźnieńską oraz z Instytutami Historii Sztuki w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Jego zdjęcia publikowano w kilkunastu albumach o charakterze popularnonaukowym oraz katalogach wystaw. Część prezentowanych na wystawie zdjęć zabytków polskich powstała w ramach projektu naukowego, którego efektem stał się album "Kościoły romańskie w Polsce” z tekstem prof. UAM dr. hab. Jarosława Jarzewicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wyd. M, Kraków 2014).

____________________________________________________________________________

Kurator wystawy: Dariusz Stryniak (Dział naukowy - pracownia historii sztuki i wydawnictw muzealnych MPPP w Gnieźnie)
Współpraca: Łucja Drzewiecka-Ranoszek (Dział naukowy - pracownia archeologiczna MPPP w Gnieźnie), Aleksandra Dudczak (promocja i informacja MPPP w Gnieźnie), Waldemar Szczucki (archiwum i inwentarze MPPP w Gnieźnie) oraz Piotr Alwin, Bogdan Kowalski, 
Dariusz Pietraszewski (Dział administracji i obsługi technicznej MPPP w Gnieźnie)

#JerzyAndrzejewski #wernisaż #architektura