Zakup wyposażenia wystawienniczego

 

zdjęcie: MPPP w Gnieźnie

2 lipca 2018 r. podpisaliśmy z MKiDN umowę dotyczącą dofinansowania zadania: „Zakup wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” w ramach programu Infrastruktura kultury – ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowanie MKiDN na kwotę 75 000 zł oraz dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego (20 000 zł) umożliwią zakup zestawów gablot wystawienniczych o wysokim standardzie. Doposażenie zasobów Muzeum w tym zakresie to wyjście naprzeciw potrzebie optymalizacji kosztów i usprawnienia produkcji wystaw. Nowe gabloty podniosą znacząco funkcjonalność i atrakcyjność aranżacji wystaw czasowych. Realizacja zadania wpłynie korzystnie na dalszy wzrost liczby organizowanych ekspozycji, zapewni komfort zwiedzania i obcowania z zabytkami, poprawi też bezpieczeństwo samych eksponatów. 

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 30 listopada 2018 r.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Wielkopolskiego 

 

#inwestycje #MKiDN #Wielkopolska #gabloty