Seminaria dla nauczycieli różnych poziomów nauczania

Galeria PIASTÓW MALOWANE DZIEJE, fot. MPPP w Gnieźnie

Zapraszamy na SEMINARIA DLA NAUCZYCIELI, które organizujemy we współpracy z Zakładem Dydaktyki Historii Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Seminarium odbędzie się 4 listopada 2017 r. (sobota), a tematem przewodnim będzie "ŹRÓDŁO IKONOGRAFICZNE W WARSZTACIE NAUCZYCIELA. Edukacja muzealna na przykładzie galerii Piastów malowane dzieje". SEMINARIUM JEST BEZPŁATNE!

[Obowiązują zapisy - szczegóły i formularz zgłoszeniowy poniżej]

Tegoroczne seminarium podejmie problematykę możliwości wykorzystania zbiorów muzealnych w codziennej praktyce dydaktycznej oraz współpracy muzeum ze szkołą w zakresie sposobów korzystania ze źródeł ikonograficznych. Seminarium jest skierowane przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów: historia, język polski oraz wiedza o kulturze, jak również nauczycieli innych przedmiotów, zainteresowanych tą problematyką. Głównym celem seminarium jest teoretyczne (wykłady)  i praktyczne (warsztaty) przybliżenie i przepracowanie metod interpretacji źródła ikonograficznego z możliwością ich zastosowania podczas lekcji w szkole lub wizyty z uczniami w muzeum.

PROGRAM:

czas: 4 listopada 2017 r., 10.00-15.00
miejsce: Sala 1.44 im. Henryka Łowmiańskiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89 d, Poznań

 • 9.30-10.00 Rejestracja uczestników
 • 10.00-12.30 Źródło ikonograficzne jako źródło historyczne (część wykładowa)

1. Co muzeum może zrobić dla szkoły? – perspektywy współpracy (10 min.) | dr Michał Bogacki (Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie)

2. Artystyczne przedstawienia historii Piastów – ujęcie historyczne (40 min.) | prof. UAM dr hab. Leszek Wetesko (Zakład Studiów Gnieźnieńskich, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie) 
 
3. Piastów malowane dzieje – punkt widzenia muzealnika (40 min.) | Dariusz Stryniak (Dział naukowy, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie)
 • 11.10-11.30 przerwa na kawę
4. Źródło ikonograficzne jako materiał pomocniczy dla nauczycieli (30 min.) | dr Justyna Budzińska (Zakład Dydaktyki Historii, Instytut Historii UAM w Poznaniu)
 • 12.00-12.15 przerwa organizacyjna
 • 12.15-13.15 Praktyczne przykłady zastosowania źródeł ikonograficznych (część warsztatowa)
I warsztat: Ożywić legendy – interaktywne metody pracy z obrazem (szkoła podstawowa, gimnazjum) Sala 3.134
prowadzenie: Marta Karalus-Kuszczak (Dział Obsługi Wystaw i Edukacji MPPP w Gnieźnie)
 
II warsztat: Jak czytać obrazy historyczne? Sztuka interpretacji (szkoła ponadpodstawowa) Sala 3.138
prowadzenie: Magda Robaszkiewicz (Dział Obsługi Wystaw i Edukacji MPPP w Gnieźnie)
 
Informacje organizacyjne:
 • Formularz zgłoszeniowy [do pobrania TUTAJ – KLIK]  zawierający deklarację uczestnictwa w wybranych warsztatach udostępniony na stronie www.muzeumgniezno.pl należy przesłać na adres: edukacja@muzeumgniezno.pl.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Materiały dla uczestników:
  - zaświadczenia uczestnictwa
  - torba, notes i długopis
  - materiały dydaktyczne do pracy z uczniami (scenariusze lekcji)
  - możliwość nawiązania współpracy z Pracownią edukacyjną MPPP w Gnieźnie
Zapraszamy serdecznie!

#seminarium #nauczyciele #historia #sztuka