Tajemnice Gniezna. Errata do dziejów miasta w latach 1919–1960

fot. MPPP w Gnieźnie

Tajemnice Gniezna. Errata do dziejów miasta w latach 1919–1960

_________________________________________________________________________________________________

Informacje:

t: 61 426 46 41 w. 208 | e: sklep@muzeumgniezno.pl

_________________________________________________________________________________________________

Autor: Tomasz Tomkowiak
Redakcja: Dariusz Stryniak
Gniezno 2012

ISBN 978-83-61391-44-9
B5, 376 s., il. cz.-b., oprawa miękka

Nakład został wyczerpany. Nie jest planowane wznowienie.

Muzeum Początków Państwa Polskiego, wydając książkę „Tajemnice Gniezna”, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności zainteresowanej przeszłością swojego miasta. Prezentowanie dziejów Gniezna to jedno z zadań muzeum.

Publikacja „Tajemnice Gniezna” zawiera szereg informacji i danych faktograficznych z dwudziestowiecznej historii miasta – historii widzianej przez pryzmat prywatności. Powstała na podstawie blisko 150 relacji świadków zdarzeń minionych lat, zebranych przez autora, co stanowi specyfikę książki i – obok ponad 100 fotografii udostępnionych do druku z prywatnych zbiorów – może być interesujące dla czytelników, zwłaszcza gnieźnian.

„Tajemnice Gniezna” to pozycja szczególnie godna polecenia mieszkańcom Gniezna, którzy zapewne w trakcie lektury nie bez sentymentu powrócą pamięcią do czasów swej młodości lub odnajdą w niej ślady przeszłości związane ze swoimi bliskimi. 

Książka Tomasza Tomkowiaka w 31 rozdziałach przywołuje ważne i niekiedy zapomniane momenty XX-wiecznej historii miasta, m.in. opisuje życie w tzw. „trudnych osiedlach” (Kcyńska Łata, Majdan, Tajwan, Łabaj), działalność gnieźnieńskiej drużyny harcerek, dzieje gnieźnieńskich Żydów i mniejszości niemieckiej przed rokiem 1939,    obszernie omawia tajemnice II wojny światowej w Gnieźnie i  trudne dni stycznia 1945 r. związane z wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej (np. spalenie katedry) , a także losy Gniezna po 1945 (działanie „band” na ziemi gnieźnieńskiej, utrwalanie władzy ludowej i działalność władz w latach 40-50. oraz ciekawostki z życia kulturalno-społecznego ówczesnych lat).  

W książce znajdziemy również informacje o zaniechanych planach na przyszłość dla Gniezna, zapomnianych zabytkach i pomnikach, zmianach w nazewnictwie ulic od 1939 r., a także biogramy wybranych osobowości ziemi gnieźnieńskiej. T. Tomkowiak zebrał też informacje o firmach i zakładach działających niegdyś w Gnieźnie, infrastrukturze miasta oraz fakty z historii powojennego sportu, ale też o tym, jakim rozrywkom oddawali się i jak wypoczywali gnieźnianie. Książka zaopatrzona jest w indeks osobowy.

Autor we wstępie swej książki żywi nadzieję, że niniejsza publikacja ułatwi pracę kolejnym badaczom, historykom i samorządowcom, co wpłynie w przyszłości na podniesienie prestiżu Gniezna, pomoże wzbogacić prace naukowe, rozszerzy programy edukacji o „Małej Ojczyźnie”, dostarczy nowych informacji przewodnikom turystycznym, pogłębi wiedzę czytelników, dając asumpt do dalszego poznawania niezwykłych i różnorodnych dziejów Gniezna.

#