Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (2015)

fot. MPPP w Gnieźnie

Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
tom 1 (2015)

cena: 38,00

_________________________________________________________________________________________________

Zamów publikację:

t: 61 426 46 41 w. 208 | e: sklep@muzeumgniezno.pl

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia TUTAJ

_________________________________________________________________________________________________

redaktor naczelny wydawnictw muzealnych MPPPG: Michał Bogacki

redaktor naczelny tomu: Tomasz Sawicki
redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak

170×240 mm, 404 s.
oprawa miękka
ISSN 2450–6362

[fragm. przedmowy] „Szanowny Czytelniku! Oddajemy w Twoje ręce, licząc na życzliwe przyjęcie, tom I „Rocznika Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”. To oczekiwane od lat czasopismo można z całą pewnością uznać za ważne wydarzenie naukowe i kulturalne. Szczególnie, że powstanie tego rodzaju wydawnictwa było od dłuższego czasu postulowane od przez środowisko naukowe zajmujące się problematyką gnieźnieńską, w tym także przez grono pracowników merytorycznych muzeum, a nawet przez lokalną społeczność rozmiłowaną w historii swego miasta i regionu. Zwyczajnie, choćby z punktu widzenia czysto naukowego, ponadregionalnego, brak czasopisma, które mogłoby ogniskować wysiłki i refleksje nad przeszłością Gniezna, stawał się coraz bardziej dotkliwy. Nie będzie przesadą wspomnieć, że zapytania o tego rodzaju periodyk nadchodziły do naszego muzeum z całej Polski, od osób i instytucji zainteresowanych sukcesywnym publikowaniem wyników badań nad wczesnośredniowiecznym Gnieznem – kolebką państwa polskiego, miastem św. Wojciecha, stolicą arcybiskupstwa i wreszcie miejscem koronacji królów polskich. Miejsca na trwałe wpisanego do tzw. wielkiej historii, tj. historii ważnej w swej istocie i interesującej w skali ogólnopolskiej [...]”.

Pierwszy tom „Rocznika MPPPG” zawiera 13 bogato ilustrowanych artykułów poruszających zróżnicowaną tematykę z zakresu archeologii, historii, historii sztuki oraz muzealnictwa i konserwacji zabytków. Obejmuje refleksją zagadnienia od wczesnego średniowiecza w Gnieźnie i regionie po aktualną działalność Muzeum.

pobierz: przedmowę i spis treści [plik PDF ok. 1 MB]

#