Studia nad dawną Polską tom 4

Studia nad dawną Polską [tom 4]

cena: 30,00

_________________________________________________________________________________________________

Zamów publikację:

t: 61 426 46 41 w. 210 | e: sklep@muzeumgniezno.pl

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia TUTAJ

_________________________________________________________________________________________________

redakcja: Michał Bogacki, Tomasz Sawicki
Gniezno 2015

170×240 mm, 148 s., 54 il.
oprawa miękka
ISBN 978–83–61391–03–6

PUBLIKACJA ELEKTRONICZNA:

POBIERZ PLIK ► Studia_nad_dawną_Polską [plik PDF 12 MB]

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie już od 2008 roku zaprasza do współpracy wybitnych naukowców zajmujących się badaniem dziejów Polski, od najdawniejszych czasów aż po okres nowożytny. Badacze ci reprezentują różnorodne dziedziny nauk historycznych, biologicznych i przyrodniczych. Efektem tej współpracy było powstanie w latach 2008–2013 kolejnych trzech tomów „Studiów nad dawną Polską” zawierających łącznie kilkadziesiąt artykułów przedstawiających wyniki najnowszych badań nad dziejami Polski, w tym najbardziej aktualne poglądy i interpretacje naukowe. Większość autorów przedstawiła swój dorobek wcześniej – podczas prelekcji, które odbyły się w siedzibie naszego Muzeum.

Najnowszy, 4 tom „Studiów nad dawną Polską” zawiera kolejne cenne pod względem poznawczym opracowania, dotyczące m.in. czasów poprzedzających nastanie wczesnego średniowiecza, tj. okresu wędrówek ludów w Wielkopolsce, następnie archeologii samego okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz arcyciekawe omówienia tematów historycznych, w tym sfragistycznych i heraldycznych, związanych z rozwiniętym średniowieczem. 

Prezentowane w niniejszym tomie artykuły już tradycyjnie stanowią zwartą publikację o wysokich walorach edukacyjnych, napisaną w możliwie przystępny dla przeciętnego odbiorcy sposób. Godny podkreślenia jest fakt, że nie oznacza to utraty wartości naukowych poszczególnych opracowań. 


pobierz: wstęp i spis treści [plik PDF]

 

 

 

#